Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Vinkee
Mesikämmen 1 A 2
40400 Jyväskylä
Puhelin: 050 412 6931
Sähköposti: asiakaspalvelu@vinkee.fi
Y-tunnus 2526295-5

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Osoite: Vinkee, Kreetta Ahonen, Mesikämmen 1 A 2, 40400 Jyväskylä
Puhelin: 050 412 6931
Sähköposti: asiakaspalvelu@vinkee.fi

3. Rekisterin nimi

Vinkeen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Vinkeen toiminnan kehittämiseen, tuotteiden tarjoamiseen, myymiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin liittyen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Vinkeellä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Vinkeen asiakaspalveluun, sähköpostitse asiakaspalvelu@vinkee.fi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

– Asiakkaan etu- ja sukunimi
– Sähköpostiosoite
– Postiosoite
– Puhelinnumero
– Tiedot käsitellyistä tilauksista
– Tilausten mahdolliset Itellan seurantatiedot

Verkkokauppaan rekisteröityneeltä asiakkaalta lisäksi:

– Käyttäjätunnus
– Salasana
– Asiakasnumero

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkaan palveluun rekisteröityessä antamat tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa tuotetta. Muita säännönmukaisia tietolähteitä ei ole.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan rekisteriä hoitavat henkilöt sekä näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta.

Asiakkaan ostaessa Vinkeeltä tuotteita, on rekisterinpitäjällä oikeus ilmoittaa tilauksen käsittelyyn tarvittavat asiakkaan tiedot yhteisyökumppanille, esim. Itellalle. Asiakas saa halutessaan käytettävän yrityksen yhteystiedot ja rekisteriselosteen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain rekisteriasioista vastaava henkilö.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ja -mainontaan, sekä markkinointi, ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla siitä sähköisesti Vinkeen asiakaspalveluun.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä Vinkeen asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisena rekisterinpitäjälle.

11. Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Asiakas voi korjata perustietojaan ollessaan kirjautuneena sisään. Asiakas itse vastaa tietojen oikeellisuudesta ja Vinkee voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan tietoja, jotka ovat puutteellisia, virheellisiä tai vanhentuneita. Vinkee ei tarkista ulkopuolisista lähteistä tietojen oikeellisuutta.

Asiakkaan pyynnöstä tiedot voidaan poistaa rekisteristä, pyyntö pitää esittää kirjallisena.